Sylvie kan het niet laten…

Een opmerkelijk bericht in De Limburger. Sylvie Knoors: doktersassistente èn medewerkster boerderijwinkel!

Akker zaaiklaar maken

Rondom de boerderij

Kijkje in de winkel

Jaap trekt de kar… (letterlijk) met de vastenaovend.

Jaap was weer van de partij. Letterlijk trekt hij de kar van zijn vrienden in de optochten van Genhout, lichtstoet en Beek. Met veel plezier!

Donatie fooienpot

De jaarlijkse donatie van de fooienpot (bij de kassa) gaat dit jaar naar de organisatie “Gratis spullen voor de lege beurs in Sittard-Geleen e.o.” Goed besteed dus!

Recept schorseneren.

Aardappels inschuren

Een gedeelte van de aardappels gaat de schuur in voor de winteropslag.

Korrelmaïs oogsten

Deze maïs wordt niet, zoals de meeste maïs, verhakseld tot veevoer. Bij deze maïs gaat het om de maïskorrel, waar allerlei producten (zoals maïsbrood) van gemaakt worden.

Mosterd in bloei

Een heel veld met mosterd (groenbemester) ziet mooi uit.