Ons bedrijf

Boerderij Crijns is gevestigd in een hoeve, daterend uit ca. 1820. Het is een echt familiebedrijf.
Generatielang is de familie al werkzaam op het bedrijf,
dat bestaat uit een boerderijwinkel en een akkerbouwtak en wordt geleid door Hubert en echtgenote Renate, samen met een tiental medewerkers.

Op de akkers worden suikerbieten, vroege en late aardappelen, korrelmaïs, brouwgerst , spelt, bakrogge en groene asperges geteeld. De brouwgerst is bestemd voor de Gulpener Bierbrouwerij en de spelt en bakrogge voor de broodbakkerij. Alle teeltwerkzaamheden worden zoveel mogelijk zelf uitgevoerd.


Onder het motto “Van de grond naar de mond” kunnen jaarlijks kinderen van nabijgelegen basisscholen (onze 'buurscholen') kennismaken met de veldgewassen, waarvan ze de producten deels ook tegenkomen in onze winkel.”Boerderij Crijns is tevens een erkend leerbedrijf voor stagiair(e)s.

mini-9mini-10bpm