Zaaiklaar maken en zaaien 2017

De akkers worden zaaiklaar gemaakt met diverse bewerkingen door machines op de voor- en achterkant van de tractor.
Daarna wordt de grond fijn gemaakt en het graan gezaaid.